Aquel día…

“Aquel día o bosque, decepcionado, calou. Ao seguinte entoou a leda cántiga na que imita a canella do muíño. Os paxaros volveron. Ningunha árbore volveu pensar en se converter en cadeira ou aparador. A fraga recuperou de sotaque a súa alma inxenua, en que toda a ciencia consiste en saber que de canto se pode ver, facer ou pensar, sobre a terra, o máis prodixioso, o máis profundo, o máis grave é isto: vivir.”

Wenceslao Fernández Flórez, en O bosque animado.

Tras Ébano, de Ryszard Kapuściński

Es octubre. El sol se ha puesto hace un buen rato, y no son más de las siete. Otoño. Leo a Kapuściński en el bar, y como la camarera es polaca, le pregunto cómo se pronuncia su nombre. Inesperadamente, resulta que muy parecido a como yo imaginaba: capuschinsqui. Me dice que es muy famoso, también muy polémico. Que hay gente que cree que se inventó parte de lo que contaba.

Sigue leyendo